Slovanet
Help


UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Vyhradzujeme si právo neuverejniť inzeráty, ktoré menovite poškodzujú inú osobu alebo firmu, inzeráty, ktoré svojim obsahom podporujú peňažné hry, predaj liekov alebo návykových látok, inzeráty priečiace sa spoločenskej etike a dobrým mravom, inzeráty propagujúce rasizmus, fašizmus, komunizmus, šovinizmus alebo iné formy spoločenského násilia, inzeráty podporujúce pornografiu alebo akýkoľvek trh s "bielym mäsom".
 
Vo zvláštnych prípadoch si vyhradzujeme právo inzeráty neuverejniť podľa vlastného uváženia.
 
 
Navigácia
slovanetslovanet
© Slovanet